اسامی روستاهای شهرستان سنندج اسامی روستاهای سنندج...ادامه»
آدرس و شماره تلفن ستادهای اسکان فرهنگیان و خانه معلم...ادامه»