دزپارت جاده ای در چهارمحال بختیاری
جاده پلکانی دزپارت /دژپارت دزپارت نام جاده ایست...ادامه»