رونمایی از ۱۰۸ شی تاریخی چغامیش در موزه ملی ایران
108 شی تاریخی چغامیش امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت در مراسمی...ادامه»