موقعیت اجتماعی و اقتصادی آذربایجان شرقی
خطه آذربایجان از كهن ترین تمدن‌ های ایرانی بوده و...ادامه»