موقعیت اجتماعی و اقتصادی استان ایلام
دلیل وجود چاه های نفتی، پالایشگاه های گاز، واحد...ادامه»