منطقه گردشگری دره لیقوان تبریز
روستای ییلاقی و كوهستانی لیقوان در جنوب شرقی تبریز و...ادامه»