ماش پتی گلستان + طرز تهیه
ماش پتی یکی از غذاهای محلی استان گلستان است که در...ادامه»
قاتیقلانان اتلی بؤرک (بؤرکِ دارای ماست) + طرز تهیه
قاتیقلانان اتلی بؤرک یکی از بورک هایی که در بین ترکمن...ادامه»