آش پرشکه کردستان + طرز تهیه
آش پرشکه یکی از آش های اصیل استان کردستان به ویژه بیجار...ادامه»