آب گرمو (اشکنه) کرمانی + طرز تهیه
آب گرمو (اشکنه) یکی از خوراک های محلی استان کرمان است....ادامه»