اشکنه استان مرکزی + طرز تهیه
اشکنه از غذاهای سنتی استان مرکزی به خصوص شهر اراک است...ادامه»
آب گرمو (اشکنه) کرمانی + طرز تهیه
آب گرمو (اشکنه) یکی از خوراک های محلی استان کرمان است....ادامه»