نان محلی شلکینه کردستان + طرز تهیه
شلکینه یک نوع نان محلی ویژه کردستان است که طعم مطبوعی...ادامه»