شیشلیک شاندیز مشهد+طرز تهیه
شیشلیک نوعی کباب است که از شش تکه گوشت، از راسته گوسفند...ادامه»