خورش فسنجان و کشک مرکزی + طرز تهیه
خورش فسنجان و کشک که در گویش محلی به آن فسوجن کشک گفته...ادامه»