قایرمه یا کنگر سوخاری کردستان + طرز تهیه
قایرمه یا کنگر سوخاری یکی از غذاهای محلی استان کردستان...ادامه»