کوفته شوروا کردستان + طرز تهیه
کوفته شوروا کوفته ی محلی استان کردستان است که طرز تهیه...ادامه»