غار کتله خور / غاری که به غار علیصدر وصل میشود
غار کتله خور در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان، ۸۰ کیلومتری...ادامه»
غار علیصدر در شهرستان کبودر آهنگ
غار علیصدر همدان، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه...ادامه»