غار کتله خور / غاری که به غار علیصدر وصل میشود
غار کتله خور در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان، ۸۰ کیلومتری...ادامه»
غار کتله خور خدابنده
غار کتله‌ خور غاری است خشکی آبی که در استان زنجان،...ادامه»