نان سنتی ترکمن (قاورت مچلی چورک) + طرز تهیه
قاورت مچلي چورک نان سنتی ترکمن در گلستان قاورت مچلي...ادامه»
نان بیشمه استان گلستان + طرز تهیه
نان بیشمه یا پیشمه یکی از انواع نان های شیرین و محلی...ادامه»
بورک استان گلستان + طرز تهیه
ورک یا بورک از غذاهای سنتی استان گلستان به خصوص منطقه...ادامه»
پلو باسترمه گلستان + طرز تهیه
باسترمه یک از پلوهای محلی استان گلستان به خصوص قوم...ادامه»
ماش پلو گلستان + طرز تهیه
ماش پلو یکی از پلوهای سنتی استان گلستان است که بر پایه...ادامه»