شکر پلو شیراز + طرز تهیه
شکر پلو یا شیرین پلوی شیرازی یکی از پلوهای خوش آب و رنگ...ادامه»
دمپخت عدس شیراز + طرز تهیه
دمپخت عدس یکی از پلوهای محلی استان فارس به خوصوص شهر...ادامه»
آب پیازک شیراز + طرز تهیه
آب پیازک که با عنوان اشکنه شیرازی نیز شناخته می شود،...ادامه»
ته چین مرغ و بادمجان شیرازی + طرز تهیه
ته چین مرغ و بادمجان از انواع ته چین های سنتی ایرانی...ادامه»
کلم پلو شیرازی + طرز تهیه
كلم پلو شیرازی یکی از پلوهای سنتی و خوش عطر و بوی استان...ادامه»