قاتیقلانان اتلی بؤرک (بؤرکِ دارای ماست) + طرز تهیه
قاتیقلانان اتلی بؤرک یکی از بورک هایی که در بین ترکمن...ادامه»
کپور کله کردکوی + طرز تهیه
کپور کله غذای محلی شهر کردکوی گلستان کپور کله یکی از...ادامه»
خورش اسفناج و ماش گلستان + طرز تهیه
خورش اسفناج و ماش یکی از خورش های سنتی استان گلستان است...ادامه»
کدو ترش گلستان + طرز تهیه
کدو ترش یکی از غذاهای محلی استان گلستان و شهر گرگان است...ادامه»