کوفته سبزی مخصوص استان فارس + طرز تهیه
کوفته سبزی یکی از انواع کوفته های ایرانی است که از شهر...ادامه»
پلو اسفندی آباده + طرز تهیه
پلو اسفندی یکی از پلوهای استان فارس به خصوص شهر آباده...ادامه»
پاچه پلو شیرازی + طرز تهیه
پاچه پلو یا کله پاچه پلو یکی از پلوهای محلی استان فارس...ادامه»
ته چین مرغ و بادمجان شیرازی + طرز تهیه
ته چین مرغ و بادمجان از انواع ته چین های سنتی ایرانی...ادامه»