اولین بنای گنبد دار ایران / قلعه دختر فیروزآباد
قلعه دختر در 6 کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز قرار...ادامه»
قلعه دخترک در کرج
قلعه دخترک که به نام های دیگری مانند قلعه دختر و آتشگاه...ادامه»