قلعه والی ایلام
قلعه والی یکی از آثار دوره قاجاریه است و در ضلع شمالی...ادامه»