مسجد امام خمینی تهران
مسجد امام خمینی که به مسجد سلطانی یا مسجد شاه نیز معروف...ادامه»
مسجد امام خمینی (شاه) اصفهان
مسجد امام خمینی یا مسجد شاه که در ضلع جنوبی میدان امام...ادامه»