کاخ سلیمانیه در کرج
کاخ سلیمانیه در محدوده مرکزی شهر قدیم کرج و حد فاصل...ادامه»