تالار تیموری (موزه تاریخ طبیعی) در اصفهان
در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه، عمارت...ادامه»
موزه هنرهای تزیینی (رکیب خانه) در اصفهان
موزه هنرهای تزیینی یا رکیب خانه جنب موزه هنر های معاصر...ادامه»