کلیسای وانک (سن سور) در اصفهان
کلیسای وانک در زبان ارمنی به معنای کلیسای اعظم است. این...ادامه»