تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی...ادامه»
نقش رستم مجموعه ای باستانی است که که در منتهی الیه...ادامه»