نمد بافی در آذربایجان شرقی+فیلم
نمد نوعی بافته سنّتی زیراندازی است که با پشم تولید...ادامه»