باغ فدک اصفهان
باغ فدک در سال ۱۳۷۵ به وسعت ۸۵ هکتار در شمال شرق اصفهان...ادامه»