پل تاریخی سردار زنجان
پل تاریخی سردار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان...ادامه»