پل چویی (سعادت آباد) در اصفهان
پل چویی معروف به پل سعادت آباد که با عرض کم و طول 147 متر...ادامه»