پل تاریخی میر بهاء الدین زنجان‬‎
پل میر بهاء الدین مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان...ادامه»