پل خواجو در شهر اصفهان
پل خواجو یکی از زیباترین پل های عصر صفویه است که بر روی...ادامه»