پیست اسکی دیزین واقع در کرج
پیست اسکی دیزین نخستین و مهم ترین پیست در ایران است که...ادامه»