اسامی روستاهای شهرستان چالدران اسامی روستاهای...ادامه»
قدیمی ترین کلیسای جهان/قره کلیسا
قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس ) نام کلیسایی است در...ادامه»