کاخ آپادانا واقع در شمال فارس شهر شیراز قرار دارد کاخ...ادامه»
تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی...ادامه»