تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی...ادامه»
کاخ تچر که با نام کاخ تچرا نیز شناخته می شود یکی از کاخ...ادامه»