تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی...ادامه»
کاخ صد ستون در تخت جمشید
کاخ صد ستون یکی از کاخ های مجموعه تخت جمشید است که از...ادامه»