کاخ هدیش یکی دیگر از کاخ های مجموعه تخت جمشید است که...ادامه»
تخت جمشید
تخت جمشید یا پارسه پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی...ادامه»