معرفی کاروانسرای ارومیه
کاروانسرای ارومیه که در استان آذربایجان غربی و شهر...ادامه»
کاروانسرای سنگی شهر زنجان
کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) در جاده...ادامه»
کاروانسرای لات رشت
کاروانسرای لات رشت که نزد اهالی محل به کاروانسرای شاه...ادامه»