کردمیر ساری
کردمیر، روستایی است از توابع بخش چهاردانگه شهرستان...ادامه»