معرفی یخچال خشتی میبد
یخچال خشتی تاریخی میبد که در شهرستان میبد در استان یزد...ادامه»