اصفهان شهری قدیمی و کهن است. عده ای از مورخین بنای شهر را به طهمورث دیوند سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان نسبت داده اند و به گفته برخی از نویسندگان حتی پیش از هخامنشیان نیز شهری آباد بوده و بعدها به اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی تبدیل شده است.

پس از گذشت سال ها و اتفاقات بسیار در شهر، شاه عباس اول صفوی در سال ۱۰۰۰ هجری قمری، اصفهان را به پایتختی خود برگزید و بناهای مهم و زیادی از جمله چندین پل، قصر و مسجد در آن ساخت. شاه عباس دوم هم به تبعیت از جد خود اقدام به ساخت عمارت های دیگری در شهر نمود. اصفهان، در اواخر دوره صفویه، دارای ۱۴ دروازه و ۴۰ محله بود و به نهایت وسعت و زیبایی دست پیدا کرده بود، اما پس از حمله افاغنه و انتقال پایخت به شیراز و تهران، در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه، از اهمیت و اعتبار خود افتاد.

اصفهان به عنوان مرکز استان اصفهان، در جلگه ای از آبرفت های زاینده رود و در مسیر آن بنا شده و از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه آن به سابقه و قدمت کشور ایران برسد.

مساحت تقریبی شهر اصفهان ۳۲۰ کیلومتر مربع بوده و طبق سرشماری سال ۱۳۹، جمعیت آن بالغ بر ۱,۷۵۶,۱۲۶ نفر بوده است.

باغ پرندگان اصفهان
در حاشیه شمالی رودخانه زاینده رود و طرف غرب پارک...ادامه»
باغ غدیر اصفهان
مجموعه تفریحی - فرهنگی باغ غدیر در طرف شرق شهر...ادامه»
بازار قیصریه اصفهان
بازار قیصریه یکی از مراکز مشهور صنایع دستی است. این...ادامه»
آتشگاه واقع در شهر اصفهان
آتشکده ای زرتشتی از دوره ساسانی است که بر بالای...ادامه»
وجه تسمیه شهر اصفهان
شهر اصفهان ، مرکز شهرستان استان اصفهان ، با پهنه‌ای...ادامه»