شهرستان دره شهر
آبشار دربند ایلام
آبشار دربند آبشاری زیبا در فاصله 38 کیلومتری غرب دره...ادامه»