آتشکده آتشکوه محلات یکی از آتشکده های جامانده از  دوره...ادامه»
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده ساسانی) در فیروزآباد
کاخ اردشیر بابکان که به آتشکده ساسانی فیروزآباد نیز شناخته...ادامه»
معرفی نیایشگاه زرتشتیان پیر چک چک اردکان
زیارتگاه چک چک یکی از مکان های مقدس زرتشتیان است...ادامه»
معرفی آتشکده زرتشتیان یزد (آتش ورهرام)
آتشکده زرتشتیان که به آن «آتشکده بهرام» یا «آتشکده وَرهُرام» نیز...ادامه»
آتشکده کوه مند در خورموج
آتشکده کوه مند مربوط به دوره اواخر اشکانیان و اوایل...ادامه»
آتشکده چهارطاقی نیاسر در کاشان
آتشکده چهارطاقی نیاسر به شکل یک بنای چهارطاقی بر روی...ادامه»
آتشگاه واقع در شهر اصفهان
آتشکده ای زرتشتی از دوره ساسانی است که بر بالای...ادامه»