آرامگاه آیت الله مدرس در کاشمر
آرامگاه آیت الله مدرس در شهر کاشمر، بلوار شهید مدرس،...ادامه»
آرامگاه خیام نیشابوری در نیشابور
حکیم ابوالفتح عمر ابن خیام نیشابوری منجم، ریاضیدان، دانشمند و...ادامه»
آرامگاه کمال الملک در نیشابور
دست تقدیر سال 1266 هجری شمسی برای کودکی که در...ادامه»
آرامگاه عطار نیشابوری در شهر نیشابور
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و همچنین...ادامه»
آرامگاه فردوسی مشهد
آرامگاه فردوسی در 24 کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد و...ادامه»
آرامگاه خواجه مراد مشهد
بنای آرامگاه منسوب به ابوحبیب هرثمه بن اعین مشهور به...ادامه»
آرامگاه خواجه اباصلت هروی در مشهد
به استناد بعضی از روایات و منابع، عبدالسلام بن صالح...ادامه»
آرامگاه خواجه ربیع مشهد
در شمال شهر مشهد و در انتهای خیابان خواجه ربیع...ادامه»
آرامگاه پیر پالاندوز در مشهد
بنای اولیه آرامگاه پیر پالاندوز در زمان شاه محمد خدابنده...ادامه»
آرامگاه نادرشاه (باغ نادری) در مشهد
نادرشاه افشار (1100 الی 1160 هجری قمری) که به ناپلئون...ادامه»