شهرستان مرند
اسامی روستاهای شهرستان زنوز به شرح زیر است : روستای...ادامه»