استان چهارمحال و بختیاری
غار یخی چما
غاریخی چما در نزدیکی روستای شیخ علیان و از توابع...ادامه»
غار یخی چما(چلگرد)
غار یخی چما غار یخی چما در مجاورت روستای شیخ...ادامه»