غار کتله خور / غاری که به غار علیصدر وصل میشود
غار کتله خور در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان، ۸۰ کیلومتری...ادامه»
غار کتله خور خدابنده
غار کتله‌ خور غاری است خشکی آبی که در استان...ادامه»
غار گلجیک زنجان
غار گلجیک زنجان یکی از شش غار آهکی کشف شده...ادامه»